Cửa đi mở trượt 4 cánh
Move Picture to the Left Move Picture to the Right Move Picture Up Move Picture Down Zoom In Zoom Out  Khôi phục kích thước
Cửa đi mở trượt 4 cánhCửa đi mở trượt 4 cánhCửa đi mở trượt 4 cánhCửa đi mở trượt 4 cánh
Thông số sản phẩm

Đặc điểm
- Cho phép làm cánh cửa có kích thước lớn.
- tránh được nguy cơ gió đập.
- Khi đóng, mở không ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng của căn phòng.
- Phù hợp với phong tục tập quán người Á Đông.

Vật liệu
- Thanh uPVC (khuôn cửa, khung cánh).
- Thép hộp gia cường.
- Kính (kính đơn, hộp kính).
- Hệ gioăng cao su kép đảm bảo độ kín, khít.
- Hệ phụ kiện kim khí: chốt đa điểm, tay nắm, khoá..